Krediler

Öğrenciye Kredi Veren Bankalar

Bankaların gelirlerini belli başlı başlıklar altında sıralayabiliriz. Bu gelirlerin en başında kredi gelirleri ardından da kredi kartı satışlarından elde edilen faiz gelirleri sayılabilir.

 Kredi Gelirleri

Bankaların kuruluş sözleşmelerinde ve faaliyetlerinden dolayı yapacakları işler yazılmıştır. En önemli ve ilk faaliyeti olarak kredi vermek olan bankalar, kredi vererek para ticareti yapmanın yanı sıra farklı bazı emtiaların alım satımı ile da para kazanabilmektedirler.

Ancak en önemli gelirlerini kredi satarak kazanmaktadırlar. Bankaların kredilerden elde ettikleri genel olarak faiz geliri olmaktadır. Kredilerde uygulanan ve devlet kesintisi sayılan bazı başlıklar altıda farklı gelirler de söz konusudur. Ancak bu gelirler hazineye rücu edilen gelirler olduğu için bankanın net karı arasında belirtilen gelirlerden olmamaktadır.

Dosya masrafı, sigorta bsmf gideri gibi kalemler banka tarafından tahsil edilse de önemli bir kısmı bankanın kasasında kalmayan gelirlerdir. Dosya masrafı ve kredi faizi geliri dışında bankaların kredi satışından elde ettikleri başka bir gelir bulunmamaktadır.

Göz atabilirsiniz: Öğrenci Kredi Kartı Nasıl Alınır?

 Kredi Kartı Gelirleri

Bankaların önemli gelir kalemlerinden birini kredi kartları oluşturmaktadır. Her ne kadar BDDK tarafından kart ücretleri yasaklansa da ve iadesi için karar çıkartılsa da bankaların uzun bir dönem tahsil ettikleri kredi kartı ücretleri ile sağladıkları ve kredi olarak kullandırdıkları krediler, faizleri ile bankaların kasalarını doldurup taşırdı diyebiliriz.

Yıllar sonra verilen kredi aidatı iade kararı ile bankalar tarafından aidat talep edenlere ödenen ücretler devede kulak bile sayılacak türden olmadı. Bankaların kredi kartı ücretleri ile kazandıkları paraların faiziyle bile kolaylıkla ödenebilecek olan kredi kartı ücretleri artık alınmasa da bir dönem bankalar için önemli gelir kaynakları arasındaydı.

Kredi kartlarının bankalara sağladıkları gelirler sadece kart aidatlarıyla sınırlı değil. Kredi kartlarına alınan fatura ödeme talimatlarının belirli bir ücret karşılığında ödendiğini düşünürsek bu kalem sayesinde de bankalar kredi kartlarından önemli gelirler elde etmiş oldular.

İlginizi çekebilir: Öğrenciler için Cazip Kredi Kartı Seçenekleri

Kredi kartlarının en önemli gelir kayıtları arasında ise kredi kartı borcu ödeme faizleri olduğunu söyleyebiliriz. Takibe düşmeyen ve borcunu zamanında ödeyen kullanıcı sayısının çok az olduğu Türkiye’de takibe düşen kredi kartlarına oldukça yüksek oranlarda faiz ödeyen birçok insan var. Bu insanlar sayesinde kredi kartları banklara başka bir gelir kapısı daha açmış olmaktadır.

 Emtia Alım Satımından Elde Edilen Gelirler

Bankaların önemli gelir kaynaklarından bir diğeri de bankacılık hizmetleri kapsamında değerlendirilen ve Bist İstanbul ile koordineli olarak verilen gayrimenkul senetlerinin alım satımıdır.

Ayrıca alım satıma konu döviz, altın, petrol gibi emtiaların alım satımı ile de bankalar önemli gelirler elde etmektedirler. Bankaların emtia alım satımından elde ettikleri gelirlerin tamamı alım satım arasındaki kur farkından dolayı oluşan ve çoğu zaman komisyon olarak adlandırılan ücretlerdir.

 Bankacılık Hizmetlerinin Satışında Öngörülen Kriterler

Bankalar, para gibi önemli bir değiş tokuş aracının satışını yaparak para kazanan kuruluşlar olduğu için kredi veya kredi kartı kullanıcılarına hizmet verirken oldukça titiz araştırmalar yapmaktadırlar.

Kredi veya kredi kartı kullanmak isteyenlerin bankacılık kayıtlarındaki sicilinin çok önemli olduğu hizmet satışlarında, banka tarafından istenilen bazı belgelerin temin edilememesi de kredi veya kredi kartı satışının gerçekleşmemesine neden olmaktadır.

Göz atın: Öğrenciye Kredi Kartı Çıkar Mı?

Örnek verecek olursak bir kredi kartı almak isteyen müşterinin eğer bir işletmesi varsa o işletmeye ait vergi levhasının fotokopisi veya ticari sicil kaydı ya da bağkura ait bir işletme kaydı banka tarafından istenmesi gayet resmi ve normal bir talep olacaktır. İşletme kredisi çekmek isteyen ve işletmelere verilen çok yüksek limitli kredi kartlarının durum tescili yapılmadan verilmesi demek geri dönmeyecek kredi ve tahsil edilemeyecek ve yalan beyanla alınmış kredi kartı anlamına gelecektir.

 Öğrenciye Kredi Veriliyor mu?

Genel olarak incelendiği zaman bankaların tamamına yakını öğrenciye kredi kartı ya da kredi vermemeyi tercih etmektedir. Nedeni ise öğrencilerin yukarıda saydığımız bazı kriterleri sağlayacak ve belgeleyecek bir nitelik ve özellikte olmamalarıdır.

Öğrenciler, sigortası olmayan, bir bordro ile çalışmayan, belgeleyebilecekleri bir iş yeri sözleşmesi veya bağkur gibi iş yeri sahibi olduklarını gösteren bir beleye sahip olmayan, ticari sicile kayıtları bulunmayan, kayıtlı veya kayıtsız bir geliri olmayan potansiyel müşteri grubundadırlar. Bu nedenle de kredi veya kredi kartı kullandırmak için ideal müşteri pörtföyü içerisinde değillerdir.

Ancak son zamanlarda öğrenciye kredi kartı veren bankalar farklı bazı uygulamalar altında toplanarak sayılarını arttırmaya başlamışlardır.

Öğrenciye kredi kartı veren bankalar arasında devlet bankaları olduğu gibi çoğunluğunun özel teşebbüse ait bankalar olduğunu söyleyebiliriz. Vakıf bankalarının da arasında bulunduğu bu bankaların her birinin farklı kampanyalarla öğrenciye kredi kartı vermektedirler.

 Öğrenciye Kredi Kartı Verilirken Hangi Belgeler İsteniyor?

Öğrenciye kredi kartı veren bankalar, öğrenciye kredi kartı verirken normal müşterilerden farklı belgeler istemektedirler. Bu belgeler arasında nüfus cüzdanı ya da varsa ehliyet fotokopileri başta gelmektedir.

Eğer öğrenci yurt dışından gelen bir öğrenci ise o zaman pasaport fotokopisi de kimlik yerine istenmektedir. Öğrenciye kredi kartı başvurusu yapılırken istenen evraklar arasında öğrencinin öğrenci olduğuna dair belgeler de vardır.

Eğer öğrenciye kredi kartı başvurusu yapılırken öğrencilik durumunu belgeleyememek gibi bir durum söz konusu olursa o zaman kredi kartı başvurusunun kabul olmaması ihtimali çok yüksektir. Hatta belge eksikliği nedeniyle başvurunun hiç alınmaması bile söz konusu olabilmektedir.

Bir diğer önemli şartta öğrenciye kredi kartı başvurusu yapılırken okunulan okuldan alınacak olan belgenin bir örgün öğretim kurumuna ait olması zorunluluğudur.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki bankaların hiç biri açık öğretim fakültesi öğrencilerine kredi kartı vermemektedirler. Bu nedenle de hangi bölümde okuyorsak okuyalım, o bölümün bir açık öğretim fakültesine ait bölüm olmaması gerekiyor. Aksi taktirde diğer belgeleri eksiksiz olarak bankaya teslim etmiş olsak bile kredi kartının onaylanması mümkün değildir.

 Kredi Başvurularında Öğrencilerden İstenilen Belgeler

Bankaların hiç biri öğrencilere kredi vermemektedirler. Nedeni ise kredi çekilen meblağın büyüklüğüne göre geri ödemesinin oldukça zor olmasıdır. Küçük meblağlar için de öğrencilere zaten kredi kartı verildiğinden ayrıca kredi kullandırmanın gereği görülmemektedir.

 Öğrenciye Kredi Kartı Veren Bankalar Hangileridir ve Verilen Kredi Kartının Limitleri Ne Kadardır?

Öğrenciye kredi kartı veren birçok banka var. Bu bankaların hepsinin öğrencinin durumuna göre belirlediği bir limit olabiliyor. Öğrencinin maddi durumu ailesinin geliriyle ilintili olacağından öğrencinin ödeyebileceği limit belirlenirken özellikle velisinin gelir durumu dikkate alınmaktadır.

Velinin gelir durumu ile ilgili olarak herhangi bir belge alınmasa da bu konuda öğrencinin beyanı esas alınmaktadır.

Öğrenciye kredi kartı veren bankalar ve limitleri öğrencilerin bu gelir belgeleyememe durumları nedeniyle değişmektedir. BDDK’nın da belirlediği üst limit olan bin Türk lirası öğrenciye kredi kartı veren birçok bankanın belirlediği en üst limitlerdir. Bazı bankalar bu limitin de altında kredi kartı limiti belirlemektedirler.

Öğrenciye kredi kartı veren bankalar ve limitleri incelendiğinde bazı bankaların bu bin Türk lirası limitinin üstüne çıktıkları görülmektedir. Bu konuda temel alınan kriterin öğrenci velisinin gelir durumu olabilir.

Aynı zamanda öğrencinin okuduğu bölümünde etkisinin olabileceği limit belirlemede, tıp fakültesi, hukuk fakültesi, diş hekimliği fakültesi gibi önemli fakültelerde okuyup da devlet tarafından ciddi burs ile desteklenen bölümlerde okuyan öğrencilere verilen kredi kartları diğer bölümlerde okuyan öğrencilere verilen kredi kartı limitlerinden yüksek olabilmektedir.

Bahsettiğimiz bu durum BDDK tarafından belirlenen üst limitlerin zorlanmasına, hatta aşılmasına da neden olabilmektedir. Çünkü bu bölümlerde okuyan öğrencilerin aldıkları burs desteği sayesinde belirli bir gelir düzeyinde oldukları varsayılmaktadır.

Öğrenciye kredi kartı veren bankalar ve limitleri, öğrencinin kendi tercihi doğrultusunda da değişebilmektedir. İyi bir bölümde okuyan bir öğrencinin kendi talebi doğrultusunda kredi kartı limitinin belirlenmesi de söz konusudur. Öğrencinin gelir durumu iyi diye belirlenen limitlerin üstünde bir limit belirlemek bankanın inisiyatifinde değildir.

Banka, müşterisi olan öğrenciden böyle bir talep geldiği taktirde kredi kartı limitini belirlenen üst limitlerin üzerine çıkartabilir. Eğer öğrenci kredi kartı limitinin üst limitlerin altında olmasını istiyorsa banka bu isteği de yerine getirmek zorundadır. Kendi ödeyebileceği tutara en iyi karar verecek olan öğrencinin kendisidir.

Kullandırılacak kredi kartının kullanımı yüzünden ödenecek olan faiz oranının yüksek olması demek öğrencinin borcu ödemek konusunda zorlanması hatta ödeyememesi anlamına gelmektedir.

Bu da bankanın kredi kartı borcunu tahsil edememesi sonucunu yani geri dönmeyen alacaklar kalemine bir kredi kartı borcunun daha yazılmasına neden olacaktır. Bu nedenle bankaların öğrencinin belirleyeceği alt limitlerde kredi kartı limitini belirlemesi hem etik açıdan daha kabul edilebilir bir uygulamadır hem de ekonomik boyutları itibariyle de en mantıklı olan tercihtir.

 Öğrenciye En Avantajlı Kredi Kartı

Öğrenciye kredi kartı veren bankaların bu alanda da önemli rekabet unsurları bulunmaktadır. Her ne kadar öğrenciler gelir belgesi olmayan bir grup olarak kredi kartı verilmesinde riskli grup olarak görülseler de yukarıda bahsettiğimiz nedenlerden dolayı gelir durumu iyi olan öğrencilere kredi kartı vermek için bankaların yarışa girdiğini de söyleyebiliriz.

Öğrenci için en avantajlı kredi kartı sloganıyla öğrencilerin dikkatini çekmeye çalışan bu bankaların, öğrencilerin nazarı dikkatini celp etme konusunda oldukça başarılı olduklarını da söyleyebiliriz. Yapılan kampanyaların cazibesi nedeniyle birçok öğrenci aynı sloganla bankalara uğrayarak öğrenci için en avantajlı kredi kartı kampanyasından faydalanmaya çalışmaktadırlar.

Kampanyalarının işe yaramasından oldukça memnun olan bankaların kendilerine başvuran öğrencilere, aradıkları kriter ve belgelerin sağlanması koşuluyla öğrenci için en avantajlı kredi kartı sağladıkları görülmektedir.

 Öğrenciler İçin Kredi Kartlarının Avantajları Nelerdir?

Öğrenciler içinde bulundukları şartlar dolayısıyla ekonomik açıdan yetişkin ve iş sahibi insanlara göre daha çok kısıtlı insanlardır. Genelde ailelerinden yardım bekleyerek öğrencilik hayatlarını sürdürmeye çalışan öğrencilerin ailelerinden yardım almaları her zaman için mümkün olamadığı gibi bazı sıkışık zamanlarda para ihtiyacını hemen karşılayamamak gibi bir durum da söz konusu olabilmektedir.

Böyle durumlarda öğrenciye kredi kartı limitleri en uygun olarak verilen kredi kartlarının can simidi gibi öğrencilerin imdatlarına yetiştiğini söyleyebiliriz. Öğrenciler ailelerinden yardım alamadıkları veya acil ihtiyaçlarının olduğu durumlarda borç bulamadıkları veya nakde sıkıştıkları durumlarda kredi kartı ile kolaylıkla ihtiyaçlarını karşılayabileceklerdir. Kredi kartı ile almakta zorlandıkları bazı ürünleri taksitle alma şansına da ulaşarak böylece alım güçlerini arttırabileceklerdir.

Öğrenciye kredi kartı limitleri her ne kadar düşük olarak belirlense de öğrencilerin alım yaparken tercih ettikleri ürünlerin de zaten düşük fiyatlı ve miktar bakımından da az olmaları bu kredi kartları ile ihtiyaçlarını görmelerini sağlamaktadır. Öğrenciye kredi kartı limitleri belirlerken cimri davranan bankaların bu tercihlerinde haklı olduklarını öğrencilerin alışveriş alışkanlıklarından söyleyebiliriz.

Öğrencilerin alışveriş alışkanlıklarının bir mecburiyetten dolayı kısıtlı olması bankacılık sektörünün bu konuda tedbirli davranmasını sağladığı gibi bu konuda bütün tarafların da menfaatinin bu uygulamada olduğunu söyleyebiliriz.

 Öğrenciye Kredi Kartı Veren Bankalar Şunlardır:

 1- Akbank:

Öğrenciye kredi kartı veren bankalar arasında liste başına Akbank’ı yazabiliriz. Exi 26 olarak adlandırılan kredi kartını öğrencilere veren Akbank, bu kartla öğrencilerine taksitle alışveriş imkanı da sağlamaktadır.

Kart aidatının olmaması ise öğrenciler için en sevinilecek konulardan birisidir. Akbank Exi 26 ile öğrenciler en fazla bin Türk lirasına kadar alışveriş yapabilmektedirler. Taksitli veya tek çekim alışverişlerde öğrencilerin en çok tercih ettiği kartlardan birisi Akbank Exi 26 kredi kartıdır.

Akbank’ın yaygın şube ağı ve kredi kartlarının birçok işyeri ile anlaşmasının olması Akbank öğrenci kredi kartı Exi 26 kredi kartını kullanan öğrencileri sevindiriyor. Kullanmayan öğrencileri ise bu özelliği ile kredi kartı başvurusu yapmaya teşvik ediyor. Öğrenciler için puan kazanma ve indirimli alışveriş yapmanın önemli olduğunu düşünürsek Exi 26 kredi kartının öğrencilerin tam da istediği ve aradığı kredi kartı olduğunu söyleyebiliriz.

 2- Garanti Bankası:

Garanti Bankası da yaygın şube ağı ile Türkiye’nin bütün illerinde şubesi bulunan bir bankadır. Bu nedenle bankamatiklerine ve şubelerine her yerden ulaşılabilecek olan Garanti Bankası’nın bonus genç isimli öğrenci kredi kartı ile alışveriş yapmak eğlenceli ve bol kazançlı olabiliyor.

Garanti Bankası’nın da birçok işletme ile anlaşmalı olarak kredi kartlarından indirimli alışveriş olanağı vermesi bankanın kredi kartının en çok tercih edilen kartlar arasında olmasını sağlıyor. Puan veya bonus uygulamaları ile öğrencilerin ayrıca para puan kazanmalarını sağlayan Garanti Bankası, taksitli alışveriş imkanı da sağlayarak bu alanda öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamalarına izin vermiyor.

Garanti Bankası’nın bonus genç isimli kredi kartlarında limit üst limit olan bin Türk lirasıdır. Öğrenciler en fazla bu limitler dahilinde harcama yapabilirler. Ancak dilerlerse alt limitler belirleyerek kredi kartlarının limitlerini düşürebilirler.

 3- TEB, Türkiye Ekonomi Bankası:

Kısa adı TEB olan Türkiye Ekonomi Bankası, öğrencilerin can dostu olan bankalar arasında üçüncü sırada sayılmaktadır. TEB’in öğrenciler için çıkarttığı kredi kartının ismi ÜniversiTEB’tir. TEB, öğrenci kredi kartlarında puan uygulamasıyla diğer bankalardan geride kalmıyor. Öğrenciler kazandıkları puanlar sayesinde bütçelerine de katkı yapmış oluyorlar.

Öğrencilerin yaygın şube ağları sayesinde her yerde kullanabilecekleri kredi kartlarına taksit özelliğe de yükleyerek öğrencilerin hiçbirşeyde gözlerinin kalmasını böylece engelliyor. Anlaşmalı işyerlerinden yapılabilen alışverişlerde indirimli fiyat imkanı sağlayan TEB, bin Türk lirası limitle öğrenciler için bu kredi kartını halen daha piyasada bulunduruyor.

 4- İş Bankası:

Türkiye’nin en köklü bankalarından birisi İş Bankası’dır. Birçok bankanın öğrenciler için farklı kredi kartı uygulamaları ile seferber olduğu bir zamanda İş Bankası’nın geri kalması beklenemezdi. İş Bankası da öğrenciler için hatırı sayılır özelliklerde bir kredi kartı satıyor.

Bu kredi kartının adı İşte Üniversiteli olarak belirlenmiş. Bankanın markasıyla birebir uyumlu ve oldukça dikkat çekici olan kredi kartının ismi, öğrencileri adeta bu kartı almak için çağırıyor. Taksit imkanlı olan kart sayesinde İş Bankası’ın anlaşmalı olduğu iş yerlerinden taksitli alışveriş yapılabiliyor.

Üst limitinin bin Türk lirası olduğu kredi kartının limiti öğrencilerin istemesi halinde daha düşük aralıklarda belirlenebiliyor. Puan kazanmaya da elverişli olan kredi kartı sayesinde öğrenciler hem taksitli alışverişle alamadıklarını alıyor hem de puan kazanarak daha fazla alım gücüne ulaşıyorlar.

İş Bankası’nın öğrenciler için verdiği kredi kartlarında talep olması halinde bin Türk lirası üst limit sınırları esnetilerek daha yüksek seviyelere çıkartılabiliyor. Bu özelliği nedeniyle İş Bankası, öğrenciye yüksek limitle kredi kartı veren bankalar arasında sayılıyor.

 5- Ziraat Bankası:

Öğrenciye kredi kartı veren bankalar arasında birçok insanın gözlerinin özellikle aradığı banka şüphesiz Ziraat Bankası’dır. Çünkü bir devlet bankası olan Ziraat Bankası’nın müşteri pörtföyü arasına öğrencileri almamazlık yapamazdı.

Verdiği kredi kartı ile öğrenciler için eşsiz bir imkan ve eğitim öğretimlerini sorunsuz sürdürmeleri için kusursuz bir fırsat sunan Ziraat Bankası’nın öğrenciler için sattığı kredi kartının ismi Genç Bankkart’tır.

Genç Bankkart, öğrencilere taksit imkanı veren bir kredi kartıdır. Ziraat Bankası’nın geniş kullanım ağı ve ülke çapında yaygın bulunan şubeleri sayesinde öğrenciler bu kredi kartı ile birçok işlemi kolayca yapabildikleri gibi taksitli alışveriş ve anlaşmalı iş yerleri ile yapılan indirimli alımlarla mutlu olmaktadırlar.

Bin Türk lirası limiti bulunan Ziraat Bankası öğrenci kredi kartı, limit belirleme konusunda öğrenci inisiyatifini önemseyen bir kredi kartıdır. Ziraat Bankası’nın öğrenci kredi kartının puan kazandırma özelliği sayesinde öğrencilere harcama yaparken bir taraftan da puan kazandırarak bedava alışverişin de kapısını açmaktadır.

Ziraat Bankası’nın öğrencilere verdikleri kredi kartlarında öğrencinin talebi olması halinde bin Türk lirasının üzerinde limit belirleyebildiğini de belirtmemiz gerekir. Ziraat Bankası’da talep halinde bin Türk lirası limitini esnettiği için öğrenciye yüksek limitle kredi kartı veren bankalar arasında yerini almaktadır.

 6- VakıfBank:

Türkiye’deki belki de tek vakıf bankası Vakıflar Bankası’dır. Birçok kişi tarafından devlet bankası olarak bilinen bu banka aslında bir özel teşebbüs bankası sayılır. Kuruluşu yılları bulmuş olan köklü bankalardan olan Vakıf Bankası da öğrenciler maddi açıdan yalnız bırakmayarak imkanlarını sunuyor.

Öğrenciye kredi kartı kullanımında yaygınlaşan uygulamalara katılan Vakıflar Bankası, Like Card isimli kredi kartıyla öğrencilere önemli bir alışveriş fırsatı sağlıyor. Puan kazanımına da uygun olarak belirlenmiş özellikleri sayesinde Like Card, birçok öğrenci tarafından kullanılıyor ve çok da seviliyor.

Anlaşmalı iş yerleri sayesinde indirimli alışverişin avantajını da yaşayan Vakıf Bankası öğrenci kredi kartı kullanan öğrenciler, bu kredi kartını da en fazla bin Türk lirasına kadar kullanabiliyorlar. Taksitli alışveriş imkanı sayesinde almakta zorlandıkları ürünleri de alabilen öğrencilerin Vakıf Bankla çok güzel öğrencilik hatırası bırakacakları kesin gibi görülüyor.

Yukarıda belirttiğimiz bankaların hepsi bin Türk lirası limit dahilinde öğrenciler için kredi kartı satıyor. Bazı bankalar öğrencilere verdikleri kredi kartlarında bin Türk lirası limitini aşabiliyorlar. Bu bankalar ise şunlardır:

 7- Yapı Kredi Bankası:

Yukarıda saydığımız bankalar arasında olmayan tek banka Yapı Kredi Bankası’dır. Çünkü öğrencilere verdiği kredi kartının bin Türk Lirası üst limitinin olmamasıyla öne çıkan ve özellikle bu yönüyle bilinen tek banka Yapı Kredi Bankası gibi görülüyor. Yapı Kredi Bankası’nın öğrencilere verdiği kredi kartının ismi Yapı Kredi Play karttır.

Taksitli alışverişe uygun olarak satılan Yapı Kredi Play kart, puan kazanmaya da uygun olarak planlanmış bir öğrenci kredi kartıdır. Yapı Kredi bankasının Türkiye’nin birçok yerinde yaygın şubeleri bulunmaktadır. Bu nedenle de birçok ilde YapıKredi Bankasının anlaşmalı işyerlerine rastlamak da mümkün olmaktadır.

Öğrenciler için vazgeçilmez bir alışveriş alışkanlığı olan indirimli alışverişler Yapı Kredi Bankası ile de mümkündür. Alışveriş yaparken aldıklarını taksitle ödeyebilen öğrenciler bu alışverişlerinden dolayı kazandıkları puanlarla da başka bir ihtiyaçlarını gidererek ailelerine daha az yük olmaktadırlar.

Yukarıda saydığımız kredi kartlarının hepsi aynı zamanda nakit ve taksitli nakit çekimlerinde kullanılabilen kredi kartlarıdır. Bu kredi kartları sayesinde para çekmek, yatırmak ve transfer etmek de bankacılık hizmetleri olarak öğrencilere ayrıca verilen hizmetlerdendir.

Güncelleme: 28.08.2019

Bir önceki yazımız olan Sigortasız kişiye kredi veren bankalar başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın

Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı