Parafikir

Güncel

Ekonomimiz gerçekten kötü durumda. Kim ne derse desin, ne kadar iyi olduğunu iddia ederse etsin...
5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 143. maddesinde bankalar ve fon dâhil diğer malî kurumların alacakları ile...
Tarım Bakanı tarafından hayvancılığı destekleme kapsamında 300 adet koyum verilmesine ilişkin başvuru durumu netleşti. Tarım...
TBB (Türkiye Bankalar Birliği) tarafından Aralık ayı 2017 proje finansmanı istatistik raporlarına göre proje finansmanı...
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu olan Brand Finance dünyadaki en değerli bankaları açıkladı. Yapılan çalışmaya göre...
İş gücü piyasasının nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması için gençlerin eğitim düzeylerinin artırmasını sağlamak amacıyla mesleki...
2017 yılı bir önceki yıla göre %30,9’luk artışla bankaların elde ettiği kar oranı 49,1 milyar...
Hastanelerin acil servislerinde daha önceleri uygulanan acil girişimsel işlemler olarak yapılan tedaviler ile 24 saat...
Toplu Konut İdaresi (TOKİ)’nin 2002’den bugüne gelen inşaat projeleri Türkiye’nin Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde...
Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı kredilerin bankalar için 2017 yılında oldukça önemli fonksiyonlarını yerine getirdiğini...
Geçtiğimiz 2017 yılının verilerinin kesinleşmesi üzerine yapılan incelemelerde 2016 yılında üretilen otomotiv üretimi %13 artış...
Kamunun nakit kaynaklarının etkin bir şekilde kullanması ile borçlanma faizin düşürmesi için havuz sisteminin geri...
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre riskli alanlarda bulunan ve riskli olarak tespit...
Maliye Bakanı Naci Ağbal Bireysel Emeklilik Sistemi’nde cayma süresinin 3 kata kadar artırılacağı torba yasa...