Parafikir

Ekonomik Kriz Nedir ve Temel Unsurları

Ekonomik Kriz Nedir ve Temel Unsurları

Makalenin İçerisinde Neler Var?

Ekonomik Kriz Nedir

Dünya üzerinde birçok ülke için kullanılan kavramlardan olan ekonomik kriz kavramı, aslında tam olarak bilinmemektedir. Hatta ülkemiz de defalarca ekonomik krizler atlatmıştır ya da dünya üzerinde meydana gelen krizlerden etkilenmiştir. Bir olayı kriz olarak adlandırabilmek için olayın birden bire ortaya çıkmış olması gerekir. Yani, zaman içinde görünen bir şey kriz olarak adlandırılamaz. Ekonomik kriz farklı adlarla da anılmaktadır. Mali kriz, finansal kriz gibi.

 Ekonomik Krizlerin Temel Unsurları

Önümüze çıkan her engeli kriz olarak adlandıramayız. Ya da her mali bunalım ve parasal çıkmaz ekonomik kriz anlamına gelmez. Ekonomik kriz olabilmesi için bazı özellikleri taşıması gerekir. Yani ekonomik krizlerin bazı temel noktaları vardır Bu noktalar şunlardır;

 • Rutin gelişmelerin ve olumsuzlukları dışında beklenmedik bir durumun meydana gelmesi gerekir. Yani bir öngörülemeyen durumun olması şarttır. Her ekonomik durumun kriz olarak adlandırılması yanlış bir tanımlama olacaktır.
 • Kriz olabilmesi için birçok firmayı ve kişileri aynı anda etkilemesi gerekir.
 • Kriz herkes için olumsuz bir anlam taşımaz. Kriz bazen de fırsat olarak görülebilmektir. Hatta dünya üzerinde de ülkemizde meydana gelen krizler bazıları için oldukça olumlu sonuçlar doğurabilmiştir. Bunun nedeni krizin yarattığı fırsat ortamını değerlendirebilme yeteneğidir.
 • Kriz mutlaka bütün sektörler arasında bulaşıcı bir özellik gösterir. Yani krizler asla bir sektör üzerinde yoğunlaşmaz. Gerçek bir ekonomik kriz zaman için de birçok ülkeyi etki alanına alacaktır.

Ekonomik Krizlere Neden Olan Durumlar

Enflasyon bir kriz olarak görülmez. Çünkü enflasyon beklenmeyen bir durum değildir. Aksine enflasyon belirtileri ve sonuçları ile kendisini belli eden bir olgudur. Ancak hiperenflasyon kesinlikle bir kriz durumudur. Çünkü hiper enflasyonda beklenmedik durumlar ile karşılaşılır. Fiyatlar genel düzeyi beklenmedik bir şekilde artış gösterir. Bu durum aniden olduğu için bir kriz olarak nitelendirebilecektir. Sadece fiyatlar genel seviyesinde ki yükselme değil aynı zamanda da ani fiyat düşüşleri de kriz sebebidir. Bu duruma bunalım ya da depresyon denilebilir. Fiyatlar genel seviyesinde ki beklenmedik hızlı düşüşlerin olması durumunda büyük krizler meydana gelebilecektir.

Büyük Buhran Ve Kriz

Büyük buhran olarak adlandırılan 1929 buhranı da fiyatlar genel seviyesinde ki ani düşüşlerden kaynaklı olmuştur. Beklenmedik bir durumda ortaya çıkan doğal afet ile meydana gelen fiyatlar genel seviyesinde ki düşüşler ile zaman için büyük bir depresyon meydana gelmiş ve tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Ekonomik krizler asla bir olaya bağlı olarak meydana gelmez. Birçok etken ekonomik krizlerin sebebi olabilecektir. Üretimde meydana gelen daralmalar, fiyatlar seviyesinde ki ani düşüşler, ani yükselişler, büyük iflaslar, borsadaki ani düşüşler gibi durumlarla krizler meydana gelebilecektir.

Ekonomide meydana gelen hızlı değişmelerin yanı sıra ticaretin boyutlarını değişmesi dahil her şey krizlerin nedeni olabilecektir. Bazı sistemler için de ön görülemeyen hızlı dalgalanmalar ve belirsizlikler krizlerin ana sebeplerinin en başında gelmektedir. Belirsizlik ortamları krizler için oldukça iyi piyasalardır. Çünkü bir piyasa içinde baş gösteren belirsizlikle peşinden başka olayları da sürükleyecektir. Aslında belirsizlik ortamları bile başlı başına bir kriz nedeni olabilecektir. Yani sadece belirsizliğin getirdiği bir süreç ile krizler meydana gelmez.

Aynı zamanda belirsiz ortamın getirdiği korkak piyasa da krizlerin nedeni olarak gösterilmektedir. Yani krizler her zaman ülke ekonomisini geriye götüren ve bir belirsizlik ortamına sürükleyen durumlardır. Böyle ortamlarla karşı karşıya kalmadan önce önlemlerin alınması gerekir. Piyasada herhangi bir belirsizlik ortamı yaratılmaktan uzak durulmalıdır.

Ekonomik Krizlere Karşı Alınabilecek Önlemler Nelerdir

Krizlere karşı alınacak her önlem ülke ekonomisini bir kaos ortamından korumaya yarayacaktır. Hatta uzun yılların emeklerini korumak içinde bu önlemlerin alınması şarttır. Makro ve mikro ekonomik önlemler olmak üzere iki çeşit önlem türü vardır.

Makro Önlemler

 • İstikrarsızlık en büyük kriz nedenleri arasında gösterildiği için mutlaka istikrar sağlamaya odaklanmak gerekir.  Makroekonomik istikrar ile krizlerden korunmak daha kolay olacaktır.
 • Siyasal istikrarın sağlanması bir anlamda da ekonomik istikrarın temellerini oluşturmaktadır. Bu nedenle krizlerden korunmak için siyasal istikrara odaklanmak gerekir.
 • Bir ülkede her zaman parasal disiplinin olması şarttır. Hükümetlerin alacağı parasal kararlar krizler içinde bir önlem olacaktır. Piyasada ki durumlara göre karar alan bir ortam da ekonomik güven vardır.
 • Vergiler bir ekonomi de ekonomik istikrar sağlayıcılardır. Yani vergilerin belli bir düzene oturtulması şarttır. Aynı zamanda da kaos ortamından uzak bir ekonomi için düzenli, vergiler alınmalı ve halka külfet oluşturulmamalıdır.

Krizler Açısından Makro Ekonomik Önlemler

 • Yeni üretim teknikleri üreticilere öğretilmeli ve bu konuda adımlar atılmalıdır.
 • Kaliteli mal üretmek ve bunların ticari anlamda başarı getirmesi beklenmelidir.
 • Her zaman yüksek kalite ve düşük maliyet hedeflenmelidir. Gerektiği zamanlarda maliyetlerde değişmelere gidilmelidir.

Krizler Ve Zorlu Halleri

Bu ve daha benzeri önlemler ile birlikte krizlerin ortaya çıkması engellenebilecektir. Krizlerin getirdiği kötü ve kaos ortamının önüne geçmek gerekir. Çünkü krizlerin önlenmesi her zaman daha kolaydır. Kriz durumları meydana geldikten sonra kriz ile savaşmak daha zor olacaktır. Krizler dönemlerini yaşayıp ortadan kaldırıldıktan sonra bile etkileri uzun yıllar hissedilebilecektir. Ekonomi de meydana getirdiği değişimlerin yanı sıra sektörlerde meydana getirdiği olumsuz durumlar da uzun yıllar kendisini belli edecektir. Sektörde meydana gelen dağılmaların toparlanması uzun yıllar alacaktır. Yani krizlerin önlenmesi için alınacak önlemler ile krizlerin etkileri azalacaktır. Etkili politikaların çoğu zaman cevap vermediği durumlarda daha da sıkı önlemler almak gerekir. Gerekirse devlet gerekli gördüğü alanlarda piyasaya müdahale etmekten çekinmemelidir. Böylece krizlerin sonuçları ile uğraşmak durumda kalmadan kolay bir şekilde ekonomi, yönlendirilebilecektir.

Bir önceki yazımız olan Asgari ücret 2018 - Agi nedir nekadar oldu ? başlıklı makalemizde asgari ücret nekadar hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. Fatima dedi ki:

  Ekonomik kriz neden olur

BİR YORUM YAZ