Piyasalar-Yatırım

Borsada Yatırım Yaparken Dikkat Edilecek 8 Öneri?

Yatırımcıların yatırımlarından kar elde edebilmeleri farklı unsurlara bağlıdır. Bu önemli unsurlar göz önüne alınırsa yatırımcı karlı çıkabilir. Borsa narindir. Titizlik ve dikkat ister. Hoyratça atılacak adımlar ya da ani ve bilinçsizce verilen kararlar yatırımcıları büyük zarara uğratır. Ne yazık ki birçok yatımcı tüm birikimini borsada kaybedebiliyor. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi, yatırımcının bilgi edinmeden ve hiçbir strateji geliştirmeden yaptığı yatırımlardır.

 Yatırımcıların çoğu öğrenme sürecini uzun ve yorucu bulup okuyup araştırmadan borsaya atılmasından kaynaklanmaktadır. Öğrenme süreci yatırımcı için en önemli süreçlerden biridir. Yatırımcı zaman kaybetmeden bir anda yatırımını yapıp zengin olup süreci sonlandırma hayaline kapılıyor. Bu hayallerle yola çıkan yatırımcılar büyük hayal kırıklıklarıyla yüzleşmek durumunda kalıyor.

 Bu durum da diğer yatırımcıların gözünü daha da korkutuyor. Oysa gereken dikkat ve özen gösterilirse büyük kayıplar ve zararlar yaşanmadan karlı yatırımlar yapmak mümkün. Hemen zengin olma hayaliyle hareket etmek yerine sağlam adımlar atıldığında yatırımcıların yüzünü güldüren gelişmeler yaşanabiliyor.

 Tüm bu bilgiler ışığında yatırımcıların, amaçlarına ulaşmak için zaman ayırmaları ve çok okuyup bilgi edinip gereken ön çalışmaları yapmaları gerekir. Bu süreç başarıyla tamamlandığında bilinçli ve kazanan bir yatırımcı olunması mümkündür. Makalede yatırımcı için altın değerinde 8 madde yer almaktadır.

 Borsayı Tanı

 Yatırımcılar için en önemli nokta, borsayı tanımaktır. Borsayı tanımak denilince borsanın tanımını bilmek ve yüzeysel bir iki bilgin edinmek akla gelmemelidir. Borsa hakkında her şeyin en ince ayrıntısına kadar bilinmesi gerekir. Ancak; bu şekilde başarılı yatırımlar yapmak mümkün olur.

 Borsayı tanımanın ilk adımı; borsa hakkında yazılmış olan makaleleri okumak ve temel bilgileri, terimleri öğrenmektir. Aracı kurumların eğitimleri de bu konuda oldukça faydalıdır.

 İkinci önemli adımsa demo hesaplarıdır. Demo hesapları piyasa hakkında bilgi edinmek için gerekli olduğu gibi borsa işleyişinin öğrenilmesi açısından çok önemlidir. Demo hesaplar, deneme hesaplarıdır. Demo hesaplarda sanal paralarla işlem yapılır Yatırımcı, demo hesaplar ile her işlemi yapabilir. Kazanma ya da kaybetme durumu söz konusu olmadığı için risk de yoktur. Bu hesaplarla gönül rahatlığıyla işlem yapabildiği için işlemlerin tüm işleyiş sürecini, hangi işlemin ne sonuçlar vereceğini de öğrenmiş olur.

 Doğru Portföy Oluşturmak

 Yatırımcıların birikimleri yılların özverili çalışmalarıyla yapılmıştır. Bu nedenle; bu birikimlerin doğru yere kanalize edilmesi ve kazanç elde edilmesi büyük önem taşır. Bu noktada; yatırımcının portföyünü oluştururken titiz davranmalıdır. Portföyü oluştururken ilk olarak borsadan ne beklenildiği belirlenmelidir.

 Bir yatırımcı borsada; gelir ve randıman, güvence, likitide, değer artışı gibi beklentiler peşindedir. Bu beklentileri bir örnekle açıklamak yerinde olacaktır. Söz gelimi; bir yatırımcı borsadan likitide beklentisi içinde olsun. Bu yatırımcı güvence beklentisinden vazgeçmek durumundadır. Çünkü; likitide beklentisi yüksek kazanç beklentisi anlamına gelir. Yüksek kazanç elde etmek içinse yüksek oranda risk almak gerekir. Yatırımcı likitide beklentisini karşılamak için de yüksek riskler alacaktır.

 Bu gibi örnekler çoğaltılabilir. İşte yatırımcı beklentisini belirlemeli ve beklentisi doğrultusunda bir portföy oluşturmalıdır. Portföyde yer alacak yatırım araçları dikkatli bir şekilde seçilmelidir. Aynı zamanda yatırım araçlarının gelecekleri hakkında da fikir sahibi olunması gerekir. Bu durum çok karışık gibi gözükse de aslında formül son derece basittir. Burada en doğru adım; tüm parayı tek bir yatırım aracına yatırmak yerine çeşitli yatırım araçlarına yatırım yapmaktır. Böylece, oluşabilecek risklerin de dengeli bir şekilde dağılımı yapılmış olur. Portföyü çeşitlendiren yatırımcılar daha başarılı olma şansı yakalarlar.

 Büyük Adımlar Büyük Riskler Demektir

 Yatırımcılar, borsada heyecanlara ve bunu takip eden zengin olma hayallerine kapılırlar. Elbette, bu hayallere kavuşmak için de büyük adımlar atarlar. Büyük adımlar ise büyük riskler ve büyük kayıplar yaşanmasına da neden olabilir. Tek bir işlem yaparak büyük yatırımlar yapmak zenginlik hayallerine destekler. Ancak; eğer istenen sonuç alınamazsa kayıplarda büyük olacaktır. Bu nedenle; yatırımcının daha küçük adımlar atmasında her zaman yarar vardır. Böylece; riskler yaşansa da sonuçları yıkıcı olmaz.

 Küçük adımlardan kasıt; küçük alımlardır ya da kademeli alımlar yapılabilir. Güvenli yatırımlar yapılır ve kazanç elde etmek mümkün olur.

 Analizler ve Borsa Takibi

 Bazı yatırımcılar analizlerle hiç ilgilenmezler. Oysa analizler yatırımcılar için son derece faydalıdır. Analizler, her konuda yo gösterici durumundadır. Çok büyük yatırımcılar, borsaya yönelik analizlerini açıklamaktadırlar. Bu analizler mutlaka dikkate alınmalıdır. Düşüşlerde ve yükselişlerde meydana gelen direnç, destek noktaları ve nabız kontrol araçları yatırımcıların araçlarından sadece bazılarıdır.

 Bu analizlerle milyonlarca yatırımcı kar elde etme şansını yakalayabilir. Çok büyük yatırımcıların analizlerinde yer alan tespitler yatırımcılar için bulunmaz bilgilerdir. Aynı zamanda, balık yüzgeci ve ayı pençesi gibi piyasanın gidişine yönelik ipucu veren imgelerde önemli bir yere sahiptir. Zira, bu imgeler piyasa da her gün oluşmaktadır. Bu bakımdan yatırımcı için nokta atışı bilgilerdir.

 Borsa takibi yapmak da önemli hususlardan biridir. Bilgi, deneyim sahibi olunsa da borsanın takibi yapılmalıdır. Bu noktada; tüm dünyada olan gelişmeleri ve haberleri takip etmek gerekir. Böylece, borsadan haberdar olmak mümkün olurken borsada olabilecekler hakkında fikir yürütmek de mümkün olur. Bu durum yatırımcıya belli bir deneyim de kazandır.

 Disiplin Şart

 Disiplinli olmak ve buna göre hareket etmek yatırımcı için her zaman yarar getirir. Genelde yatırımcılar üst üste çok fazla işlem yaparlar. Elbette, bu daha fazla kazanabilmek için yapılmaktadır. Ancak; çok fazla işlem yapmak kazanmak anlamına gelmemektedir. Aksine riskleri arttıran bir durumdur. Zira, dünyanın en büyük fonları bile zaman zaman zarar edebilirler. Yatırımcı yanlış bir analiz yapmış olabilir. Pozisyonları doğru değerlendiremeyebilir. Böyle durumlarda yatırımcının çok işlem yapması çok hata yapması demektir. Bunun yerine planlı diğer bir ifadeyle; disiplinli bir şekilde hareket edilirse doğru adımlar atılmış olunur.

 Fiyatlar Sınır Tanımaz

 Borsada fiyatları değerlendirmek oldukça zordur. Her şeyden önce alım ya da satım kararları belirleneceğinde o günün fiyatlarına göre değerlendirme yapılması hatadır. Yani; fiyat çok düştü ya da çok yükseldi artık daha fazla yükselemez düşüncesiyle kararlar alınmamalıdır. Fiyatların alt ya da üst sınırı yatırımcının düşünceleriyle uyuşmaz. Fiyatlar tahminlerle sınırlandırılamaz. Değişken özellik gösterirler. Daha fazla yükselemez denilen fiyat yükselmeye devam edebilir. Tam tersi olarak söz konusu fiyat daha çok düşebilir. Bu nedenle; bu gibi tahminlerin yanıltıcı olduğunun bilinmesi gerekir.

 Borsaya Hazır Olmak

 Teknik anlamda ve stratejik olarak hazır olan bir yatırımcı için başarı oranı yüksek seviyelere taşınabilir. Ancak; bu teknik hazırlık yeterli değil. Bilgi sahibi ve donanımlı birçok yatırımcı psikolojik olarak hazır olmadığı için hatalar yapabilmektedir. Psikolojik hazırlık nedir? Psikolojik hazırlık; yatırımcının borsanın her haline hazır olmak demektir. Kazanmak kadar kaybetmenin de normal olduğu bilinmelidir. Mutlaka kayıplar ve zararlar yaşanacaktır. Bu borsanın içinde yer alan her yatırımcı için geçerlidir. Bu nedenle; kayıp ve zararlara sürecin bir parçası gibi bakmak en doğru olanıdır.

 Panik ve heyecanlara kapılarak verilen ani kararlar yanlışları beraberinde getirir. Yatırımcının soğukkanlı olup kararlarını defalarca gözden geçirerek hareket etmesi gerekir. Borsanın duygusal kararlarla değil aklın yoluyla işlediği unutulmamalıdır. Yatırımcı duygularını değil stratejilerini önemsemelidir.

 Herkes bu şekilde yatırım yapıyor gibi sürü psikolojisi de yatırımcıları pek çok yanlışa sürüklemektedir. Bu nedenle; yatırımcı kendini bu tür yanlış psikolojilerden arındırmalıdır. Herkes alım yapıyor ya da satım yapıyor diye işlem yapmamalıdır. Borsanın ve söz konusu yatırım aracının durumuna, stratejilerine göre doğru adımlar atılabilir. Aceleci ve hırslı yatırımcıların hep kaybedenler olduğu unutulmamalıdır.

 Küçük Molalar Vermek

 Yatırımcılar yoğun şekilde borsada bulunurlar. Zamanın çoğu da borsada geçer. Bu durum, yatırımcının sürekli düşünmesi, fikir üretmesi ve aralıksız strateji geliştirmesi anlamına gelir. Diğer bir deyişle; yatırımcının aklı sürekli olarak borsayla meşguldür. Bu durum ilerleyen süreçlerde yatırımcının zihinsel anlamda yorulmasına neden olur. Bu bağlı olarak da yatırımcı sağlıklı kararlar alamaz. Borsanın durumunu doğru bir şekilde değerlendiremez. Yaptığı hataları göremez. Bütün bunların sonucu olarak yatırımcı kaybetmeye ve zarar etmeye başlar. Bu nedenle; yatırımcının belli aralıklarla kendine molalar belirlemesi gerekir. Yani; bazen borsaya ara vermelidir.

 Bu molalarla yatırımcı sakin kalır, borsadan uzaklaşır ve stresten arınır. Bu dinlenme süreci sonrasında borsaya dönüş yaptığında her şeyi sağlıklı bir şekilde yeniden değerlendirir, daha önce fark etmediği her şeyi görebilir. Analizlerini ve stratejilerini yeni bir bakış açısı ile tekrar yapar ve daha doğru kararlar alır.

Bir önceki yazımız olan EMİNEVİM SİSTEMİ NEDİR? NASIL EV SATIYORLAR? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı