İcra ve Yasal Takip

Banka Borçları ve İcra Zaman Aşımı Süreleri

Maalesef günümüzde bir çok kişi özellikle banka kredi ve kredi kartı borçlarını ödeyememekte ve alacaklı İcra Müdürlüğü marifeti ile çözüm yoluna gitmektedir. Bir çok tüketici özellikle banka kaynaklı borçların zaman aşımına düşmesi yada kaçsam borçtan kurtulur muyum gibi fikirler edinmektedir. Bu yazımızda işin temel mantığı kısaca izah etmeye çalışalım ancak unutmayın çetrefilli alacak verecek davalarda mutlaka bir avukata danışmak faydanıza olacaktır Nakit davalarda süreler önemli olup telafisi olmayan sonuçlar doğurabilir biz sadece temel çerçeveyi çizme konusunda sizin fikir sahibi olmanıza yardımcı olacağız.

Borç alacak hususları düzenlenirken borçlu kadar alacaklı da yasa ile korunmaktadır, ahd edilen ve bir belge ile açıkta tutarı ve  vadesi belirtilen ayni veya nakdi değerin zamanında ödenmemesi sonucunda  alacaklı yasada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde cebri olarak alacağın tahsili yoluna gidebilir buna İcra ve ardından haciz işlemi denilir.

Göz atabilirsiniz: Eve Gelen İcralarda Hangi Eşyalar Haczedilir?

Alacaklara yönelik zaman aşımı kanunla başka şekilde belirtilmemiş ise üzerine 10 yıl işlem bina edilmemiş alacaklar kendiliğinden  zaman aşımına düşer ancak ancak TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) kapsamında olduğundan zaman aşımı süresi 20 yıl olmaktadır Buna Varlık Yönetimine devredilen banka borçları girmektedir ona birazdan ayrıca değineceğiz.

Banka Borcu Zaman Aşımı Süresi

Karar size tebliğ edilip kesinleştikten sonra kanunla öngörülen 10 yıllık zaman aşımı süresi başlamış olur. Banka borçlarını takip eden avukatların 10 işlem yapmadan bekleyeceğini düşünmek çok mantıklı olmayacaktır sizden hiç bir şey alamasalar maaşınız malınız mülkünüz yok ona rağmen avukat dosyanızı her yıl icra harcını yatırmak suretiyle dosya zaman aşımı süresini sürekli uzatır.

İlginizi çekebilir: Banka Borçları Ne Zaman İcraya Düşer?

Yine bazen İcra Müdürlüğüne dosya harcı yatırılmaz bunu masraf olmaması için açmaya bilirler e-devlet sisteminden borçlu ilgili icra dosyasını görmeyebilir Şimdi açılan icra dosyasına her yıl düzenli ödenen harç yatırılmaz ise İcra Müdürlüğü harç yatmadığı bahisle dosyayı geri bırakır işlemi askıya alır dosyayı kapatır Bu demek değildir borç bitti veya düştü Alacaklı borçlunun mal edindiğini işe girdiğini tespit ettiği anda harcı yatır ve dosyayı tekrar canlandırır. Yani size icra geldi 2 yıl sonra dosya düştü avukat ilk icra tebliğinden beş yıl sonra tekrar harcı yatırır ve dosya icra dosyası açılır size tebliğ edilir 10 yıllık süre tekrar başlamış olur.

Birde bana icradan tebligat yada ödeme emri gelmesi bana ulaşmadı gibi gerekçeler sizi kurtarmayabilir 7201 Sayılı Tebligat Kanunu çerçevesinde adresiniz yada borçluya beyan edilen adresinize tebligat çıkartılır Muhtarlığınıza bırakılabilir kapınıza tutakla bırakılabilir. Böyle bir durumunuz var ise mutlaka bu kanalları iyi kontrol ediniz.

Varlık Yönetiminde Olan Borçların Zaman Aşımı

Varlık yönetimine bankalar bilanço düzeltmek için makul bedeller ile devretmekte hak ve alacakları satmaktadırlar. Yasal olarak banka ne ise bunlarında alacak üzerinden aynı hakları vardır İcra işlemi başlatabilirler aynı banka gibi avukatlar vardır. Burada borcunuz var ise mutlaka iletişime geçin makul teklifler sonun bankadan daha yapıcı olacaklardır İcra zaman aşımı TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) kapsamında olduğundan zaman aşımı süresi 20 yıl olmaktadır İcra dosyanızın e devlet üzerinde görünmesi dahi 20 yıl süresi devam eder İcraya masraf olmasın diye genelde malı mülkü maaşı olmayana dosya açmazlar ama bir mal edindiğiniz de yada borçlu vefat ettiğinde varislere hiçte merhametli davranmamaktadırlar o yüzden makul şekilde ödeme için bir yol bulun inanın makul teklifler hatta borcunuzun kat be kat altına dahi kapatabilir siniz. Zaman aşımı süresini uzatmak için bir icra dosya yenilemesi yapmaları yeterlidir.

İcra ve Hacizde Zaman Aşımı

Burada en çok karıştırılan olaya açıklayalım icra ve haciz aynı şey değildir. İcra, bir alacağın tahsiline ilişkin harekete geçmek yasal işlem tesisi yapmak anlamındadır yani alacaklı ödeme emri çıkartır size tebliğ eder ve kararı kesinleştir se buna icra işlemi diyoruz. Karar kesinleştikten sonra varsa maaşınıza kesinleşen karara binaen haciz gönderir Varsa menkul arsa ev gibi banka hesabı gibi araç gibi mallarınıza da satılamaz şerhi düşülmesi için ilgili kurumlara müzekkere yazdırır.

Haciz ise kesinleşen icra kararı ile birlikte ilgili kişinin varsa maaşı 1/4 oranında cebri olarak kesilmesi zaten haciz  yasa çerçevesinde cebri yapılan işlemdir hatta ev eşyası haczi de yapılabilir. Ancak eskinden evde bulunan tüm eşyalar alınabiliyor du ama şimdi kuralları var Yine Eskiden kişinin araçı bağlanır otoparka çekilir satılmasa bile yıllarca çürütülürdü yada ev haczi senelerce uzardı. Yeni düzenleme ile hakkında yakalama kararı çıkartılan araç yakalandıktan sonra altı (6) ay içinde satışa hazırlanıp icra müdürlüğü marifeti ile satılma zorunda satılmaz ise masrafları alacaklıya kalır ve aracı iade etmek zorunda. Yine satışa çıkartılan bir menkul bir (1) yıl içerisinde satılması gerekir aksi halde masraf alacaklıya evi sahibine iade edilir tekrar satışa konu edilemez.

Göz atabilirsiniz: Varlık Yönetimine Devredilen Banka Borçları Taksitlendirme

Zaman Aşımına Düşen Borca İtiraz

Zaman aşımına düştüğünü düşündüğünüz bir borcunuz var ise  İcra Müdürlüğünde adınıza bir dosya açılmış mı takip etmenizde yarar var hatta ara sıra e-devletten kontrol ediniz alacaklı icra müdürlüğünden adınıza bir ödeme emri çıkartabilir ve yasal adresinize tebliği sağlayabilir. Buna itirazları beş (5) gün içinde yapmanız gerekir aksi halde karar kesinleşir ilamsız icralarda itiraz edilmez ise kesinleşen karar sizi yorar. İcra Müdürlükleri borcun zaman aşımına düşme durumuna Re’ sen bakbazlar illa itiraz edilmesi gerekir.

Ölen Kişinin Borçları Zaman Aşımı

Borçlunun vefat etmesi halinde aynı süreç devam eder ve borç yasal varislere intikal eder varisler vefattan sonra 90 gün içinde reddi miras yapmak zorunda aksi durumda ölenin borçlarından aynı borçlu gibi payları ölçüsünde sorumlu olurlar.

Ptt Kredi Başvurusu ve Faiz Oranları

Bir önceki yazımız olan Avukata Düşen Banka Borçları Taksitlendirme ve İtiraz Durumu başlıklı makalemizde Avukata Düşen Borçlar, Bankadan Gelen İcra ve Borç Taksitlendirme hakkında bilgiler verilmektedir.


Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı